ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Enerji verimliliği, (Enerji tasarrufu) tüketilen enerji miktarının, üretimdeki miktar ve kaliteyi düşürmeden, ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden en aza indirilmesidir. Daha geniş bir biçimde enerji verimliliği ve enerji tasarrufu; gaz, buhar, ısı, hava ve elektrikteki enerji kayıplarını önlemek, çeşitli atıkların geri kazanımı ve değerlendirilmesi veya ileri teknoloji ile üretimi düşürmeden enerji talebini azaltması, daha verimli enerji kaynakları, gelişmiş endüstriyel süreçler, enerji geri kazanımları gibi etkinliği artırıcı önlemlerin bütünüdür.

Hızlı kentleşme ve sanayileşmeyle beraber 20. Yüzyıl boyunca yaşamın temel yapı taşı olan hava, su ve toprak sistematik olarak kirlenmeye maruz kalmıştır. Yaşanan iklim değişimleri, asit yağmurları, su ve hava kirliliği ve yeryüzünün zaten sınırlı olan doğal kaynaklarının sürekli olarak tüketilmesi gelecekle ilgili kaygıyı artırmıştır. Enerji ihtiyacımız sürekli artarken yapılan enerji yatırımları yetersiz kalmaktadır. Türkiye olarak dış enerjiye bağımlılığımız %75 civarındadır ve bu oranın gün geçtikçe arttığı düşünülmektedir. Sınırlı enerji kaynaklarımızı doğru ve verimli kullanabilmemiz durumunda, Türkiye’de konutlar ve hizmet binalarında %30, sanayide %20 ve ulaşım alanında %15 oranında enerji tasarrufu yapılması mümkün görünmektedir. Gelişen teknolojiler artık doğal kaynakların daha çevreci ve verimli kullanımı yönünde kullanılmaktadır. Enerji maliyetlerinin sürekli artış gösterdiği günümüzde, enerji tasarrufu sağlayan cihazların kullanımı neredeyse zorunlu hale gelmiştir. Yüksek enerji tasarrufu sağlayan teknolojiler, çevreye duyarlılıkları ve sundukları konfor ile insanoğlunun yardımına koşmaktadır. Hilal Group olarak müşterilerimize çevreye karşı duyarlı, yüksek verimli ve enerji tasarrufu sağlayan teknolojiler geliştirerek bu teknolojilere sahip ürünlerimizi sunmaktayız.